سلام دوستان میشه یه کاری کرد که یه صفحه ی جداگانه در سایت بسازیم که کاربران یه فرمی را برای ما اذسال کنند با تشکر ممنون